ca
Vivre parmi les pierres (viure entre pedres) ha estat realitzat a quatre mans juntament amb l’Israel Ariño a Morbihan, expressament pel Festival Escales Photo. El treball posa en relació les construccions megalítiques de la zona amb els seus habitants. Les imatges van estar preses mentre les persones fotografiades ens explicaven histories, experiències i relats relacionats amb les grans pedres. Entre les coses que ens explicaven, hi trobàvem situacions quotidianes del dia a dia, records nostàlgics, relats místics i teories sobre l’origen de les pedres. Fascinats per totes aquestes histories, vam voler representar unes imatges que estiguessin entre la realitat i la ficció, el present i el passat creant un diàleg entre les pedres i les persones que actualment conviuen amb elles.

El treball va estar exposat a Plouharnel durant l’edició del festival 2022. Dal llarg dels propers 6 anys, a l’estiu, l’exposició rotarà per les diferents poblacions que estan vinculades amb el festival.  

es
Vivre parmi les pierres (vivir entre piedras) ha sido realizado a cuatro manos junto con Israel Ariño en Morbihan, expresamente por el Festival Escales Photo. El trabajo pone en relación las construcciones megalíticas de la zona con sus habitantes. Las imágenes se tomaron mientras las personas fotografiadas nos contaban historias, experiencias y relatos relacionados con las grandes piedras. Entre las cosas que nos contaban, encontrábamos situaciones cotidianas del día a día, recuerdos nostálgicos, relatos místicos y teorías sobre el origen de las piedras. Fascinados por todas estas historias, quisimos realitzar unas imágenes que estuvieran entre la realidad y la ficción, el presente y el pasado creando un diálogo entre las piedras y las personas que actualmente conviven con ellas.

El trabajo estuvo expuesto en Plouharnel durante la edición del festival 2022. En los próximos 6 años, en verano, la exposición rotará por las distintas poblaciones que están vinculadas con el festival.

 

ca
Vivre parmi les pierres (viure entre pedres) ha estat realitzat a quatre mans juntament amb l’Israel Ariño a Morbihan, expressament pel Festival Escales Photo. El treball posa en relació les construccions megalítiques de la zona amb els seus habitants. Les imatges van estar preses mentre les persones fotografiades ens explicaven histories, experiències i relats relacionats amb les grans pedres. Entre les coses que ens explicaven, hi trobàvem situacions quotidianes del dia a dia, records nostàlgics, relats místics i teories sobre l’origen de les pedres. Fascinats per totes aquestes histories, vam voler representar unes imatges que estiguessin entre la realitat i la ficció, el present i el passat creant un diàleg entre les pedres i les persones que actualment conviuen amb elles.

El treball va estar exposat a Plouharnel durant l’edició del festival 2022. Dal llarg dels propers 6 anys, a l’estiu, l’exposició rotarà per les diferents poblacions que estan vinculades amb el festival.  

es
Vivre parmi les pierres (vivir entre piedras) ha sido realizado a cuatro manos junto con Israel Ariño en Morbihan, expresamente por el Festival Escales Photo. El trabajo pone en relación las construcciones megalíticas de la zona con sus habitantes. Las imágenes se tomaron mientras las personas fotografiadas nos contaban historias, experiencias y relatos relacionados con las grandes piedras. Entre las cosas que nos contaban, encontrábamos situaciones cotidianas del día a día, recuerdos nostálgicos, relatos místicos y teorías sobre el origen de las piedras. Fascinados por todas estas historias, quisimos realitzar unas imágenes que estuvieran entre la realidad y la ficción, el presente y el pasado creando un diálogo entre las piedras y las personas que actualmente conviven con ellas.

El trabajo estuvo expuesto en Plouharnel durante la edición del festival 2022. En los próximos 6 años, en verano, la exposición rotará por las distintas poblaciones que están vinculadas con el festival.