cat
Variacions sobre la gravetat del lloc és un diàleg entre fotografies de l'Israel Ariño i escultures que he realitzat.  Fonent els llenguatges de l’escultura i la imatge, vivint el bosc o extraient-ne elements,s’explora el lloc com a eix de vinculació emocional a través de la foscor, del límit d’allò representable i de la percepció de la realitat. La nit apareix com a objecte de descobriment, misteri i plaer, com un espai jeroglífic que ens porta a imaginar alguna cosa més que el que realment veiem. Ens endinsem en el terreny del que és mental i imperceptible, de la descoberta.

es
Variaciones sobre la gravedad del lugar es un diálogo entre fotografias de Israel Ariño y mis esculturas. Mezclando los lenguajes entre fotografia y escultura, viviendo el bosque o extreiendo sus elementos, el trabajo explora el lugar como eje de vinculación emocional a través de la oscuridad, del límite de lo representable y de la percepción de la realidad. La noche aparece como objeto de descubrimiento, misterio y placer, como espacio jeroglífico que nos lleva a imaginar algo más que lo que realmente vemos. Nos adentramos en el terreno de lo mental e imperceptible, del descubrimiento.