Exchanging places

SARA CERUTI

sent

received

CAROLIEN DREWES

sent

received

AMELIE NICKLAS

sent

received

NOELIA IRANZO

sent

received

JACK DORRIAN

HANA SLANINOVÁ

cat
16 sobres, a dins: unes instruccions i una bosseta amb un element orgànic extret de l’entorn urbà de Barcelona. Un intercanvi de llocs amb 16 persones que vaig conèixer als Països Baixos. Alguns sobres retornen, altres no i, en algun cas, el joc segueix.

cast
16 sobres, dentro: unas instrucciones y una bolsita con un elemento orgánico recogido del entorno urbano de Barcelona. Un intercambio de sitios con 16 personas que conocí en los Países Bajos. Algunos sobres retornaron, otros no y, en algún caso, el juego sigue.

eng
16 envelopes. Inside: instructions and a little bag with an organic item from Barcelona’s urban environment. Exchanging places with 16 people I met in the Netherlands. Some of the envelopes have come back, others haven’t. And sometimes, the game still carries on.

SARA CERUTI

sent

received

CAROLIEN DREWES

sent

received

AMELIE NICKLAS

sent

received

NOELIA IRANZO

sent

received

JACK DORRIAN

HANA SLANINOVÁ

cat
16 sobres, a dins: unes instruccions i una bosseta amb un element orgànic extret de l’entorn urbà de Barcelona. Un intercanvi de llocs amb 16 persones que vaig conèixer als Països Baixos. Alguns sobres retornen, altres no i, en algun cas, el joc segueix.

cast
16 sobres, dentro: unas instrucciones y una bolsita con un elemento orgánico recogido del entorno urbano de Barcelona. Un intercambio de sitios con 16 personas que conocí en los Países Bajos. Algunos sobres retornaron, otros no y, en algún caso, el juego sigue.

eng
16 envelopes. Inside: instructions and a little bag with an organic item from Barcelona’s urban environment. Exchanging places with 16 people I met in the Netherlands. Some of the envelopes have come back, others haven’t. And sometimes, the game still carries on.