ca
Observacions al voltant del Sol és un estudi de la font de llum més forta que ens envolta. El treball parteix del lloc on ens trobem: Escola Calderón de la Barca, al  Turó de la Peira, Barcelona. El projecte s’inicia amb unes preguntes bàsiques que ens permeten estudiar l'estrella i buscar maneres de representar-la. Per on veiem sortir el Sol? I per on el veiem pondre’s?  Quina forma té? Quin color? Què passa si el mirem fixament? És possible fotografiar-lo? Quina és la intensitat de la llum que desprèn? El podem tocar?  Les preguntes es resolen mitjançant exercicis fotogràfics experimentals amb suports sensibles a la llum. Durant el procés, l'atzar, l'error i la sorpresa apareixen constantment i condueixen la investigació.

Projecte de mediació realitzat amb dos grups de 4t de primària de l'escola Calderón de la Barca i amb el suport de Caixa d'Eines del Pla de Barris de Barcelona i el Centre Cívic de Can Basté.

es
Observaciones en torno al Sol es un estudio de la fuente de luz más fuerte que nos rodea. El trabajo parte del lugar en el que nos encontramos: Escuela Calderón de la Barca, Turó de la Peria, Barcelona. El proyecto se inicia con unas preguntas básicas que nos permiten estudiar la estrella por medio de la luz que desprende y buscar formas de representarla. ¿Por dónde vemos salir el Sol? ¿Y por dónde lo vemos ponerse? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? ¿Qué pasa si lo miramos fijamente? ¿Es posible fotografiarlo? ¿Cuál es la intensidad de la luz que desprende? ¿Lo podemos tocar? Las preguntas se resuelven por medio de ejercicios fotográficos experimentales con soportes sensibles a la luz. A lo largo del proceso, el azar, el error y la sorpresa aparecen constantemente y conducen la investigación.

Proyecto de mediación realizado junto con dos grupos de 4º de primaria de la escuela Calderón de la Barca y con el soporte de Caixa d’Eines del Pla de Barris de Barcelona y el Centro Cívico de Can Basté.

Esquema final del projecte
Esquema final de proyecto
Final project outline

El Sol projectat sobre una mà dins una càmera fosca.
El Sol proyectado sobre una mano en una cámara oscura.
The Sun projected onto a hand in a camera obscura.

 

Negatiu - Positiu. Fotografia del Sol realitzada des d'una camera fosca.
Negativo - Positivo. Fotografia al Sol realizada desde una camara oscura.
Negative - Positive. Photo taken to the Sun from a pinhole camera.

Carta meteorològica que mostra la intensitat de la llum del Sol al llarg de 7 dies.
Carta meteorológica que muestra la intensidad de la luz del Sol a lo largo de 7 dias.
Weather chart showing sunlight intensity over 7 days.

Buscant el Sol de casa a l'escola.
Buscando el Sol de casa a la escuela.
Looking for the Sun from home to school.

Solarigrafies: fotografies que registren el recorregut del Sol.
Solarigrafias: fotografias que registran el recorrido del Sol.
Solarigraphs: photographs that record the path of the Sun.

Fotografiant el Sol amb una càmera d’un sol ús. Entre els resultats, dits al mig amb forma de Sol.
Fotografiando el Sol con una camara de un solo uso. Entre los resultados, dedos por medio con forma de Sol.
Photographing the Sun with a single-use camera. Among the results, middle fingers in the shape of the Sun.

Fotografiant el Sol amb una càmera d’un sol ús. Resultat de gran part dels fotogrames.
Fotografiando el Sol con una camara de un solo uso. Resultado de gran parte de los fotogramas.
Photographing the Sun with a single-use camera. Result of most of the frames.

Fotografiant el Sol amb una càmera d’un sol ús. Resultat d'un dels fotogrames.
Fotografiando el Sol con una camara de un solo uso. Resultado de uno de los fotogramas.
Photographing the Sun with a single-use camera. Result of one of the frames.

Recorreguts de casa a l'escola. Paper fotosensible exposat al Sol.
Recorridos de casa a la escuela. Papel Fotosensible expuestao bajo el Sol.
Tours from home to school. Lumen Print.

Esquema final del projecte
Esquema final de proyecto
Final project outline

El Sol projectat sobre una mà dins una càmera fosca.
El Sol proyectado sobre una mano en una cámara oscura.
The Sun projected onto a hand in a camera obscura.

Negatiu - Positiu. Fotografia del Sol realitzada des d'una camera fosca.
Negativo - Positivo. Fotografia al Sol realizada desde una camara oscura.
Negative - Positive. Photo taken to the Sun from a pinhole camera.

Carta meteorològica que mostra la intensitat de la llum del Sol al llarg de 7 dies.
Carta meteorológica que muestra la intensidad de la luz del Sol a lo largo de 7 dias.
Weather chart showing sunlight intensity over 7 days.

Buscant el Sol de casa a l'escola.

Buscando el Sol de casa a la escuela.
Looking for the Sun from home to school.

Solarigrafies: fotografies que registren el recorregut del Sol.
Solarigrafias: fotografias que registran el recorrido del Sol.
Solarigraphs: photographs that record the path of the Sun.

Fotografiant el Sol amb una càmera d’un sol ús. Dit al mig amb forma de Sol.
Fotografiando el Sol con una camara de un solo uso. Dedo por medio con forma de Sol.
Photographing the Sun with a single-use camera. Finger with Sun shape.

Fotografiant el Sol amb una càmera d’un sol ús. Resultat de gran part dels fotogrames.
Fotografiando el Sol con una camara de un solo uso. Resultado de gran parte de los fotogramas.
Photographing the Sun with a single-use camera. Result of most of the frames.

Fotografiant el Sol amb una càmera d’un sol ús. Resultat d'un dels fotogrames.
Fotografiando el Sol con una camara de un solo uso. Resultado de uno de los fotogramas.
Photographing the Sun with a single-use camera. Result of one of the frames.

Recorreguts de casa a l'escola. Paper fotosensible exposat al Sol.
Recorridos de casa a la escuela. Papel Fotosensible expuestao bajo el Sol.
Tours from home to school. Lumen Print.

making off

ca
Observacions al voltant del Sol és un estudi de la font de llum més forta que ens envolta. El treball parteix del lloc on ens trobel: Escola Calderón de la Barca, el TurEl projecte tracta de reflexionar al voltant d'una sèrie de qüestions bàsiques que ens permeten entendre l'estrella per mitjà de la llum que ella mateixa desprèn i buscar maneres de representar-la. Com és el recorregut que veiem fer el Sol cada dia? Quina forma té? Quin color? Què passa si el mirem fixament? És possible fotografiar-lo? Quina és la intensitat de la llum que desprèn? El podem tocar? Les preguntes es resolen mitjançant exercicis fotogràfics experimentals amb suports sensibles a la llum. Durant el procés, l'atzar, l'error i la sorpresa apareixen constantment i condueixen la investigació.

Projecte de mediació realitzat amb dos grups de 4t de primària de l'escola Calderón de la Barca i amb el suport de Caixa d'Eines del Pla de Barris de Barcelona i el Centre Cívic de Can Basté.

es
Observaciones en torno al Sol es un estudio de la fuente de luz más fuerte que nos rodea. El trabajo parte del lugar en el que nos encontramos: Escuela Calderón de la Barca, Turó de la Peria, Barcelona. El proyecto se inicia con unas preguntas básicas que nos permiten estudiar la estrella por medio de la luz que desprende y buscar formas de representarla. ¿Por dónde vemos salir el Sol? ¿Y por dónde lo vemos ponerse? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? ¿Qué pasa si lo miramos fijamente? ¿Es posible fotografiarlo? ¿Cuál es la intensidad de la luz que desprende? ¿Lo podemos tocar? Las preguntas se resuelven por medio de ejercicios fotográficos experimentales con soportes sensibles a la luz. A lo largo del proceso, el azar, el error y la sorpresa aparecen constantemente y conducen la investigación.

Proyecto de mediación realizado junto con dos grupos de 4º de primaria de la escuela Calderón de la Barca y con el soporte de Caixa d’Eines del Pla de Barris de Barcelona y el Centro Cívico de Can Basté.