Drawing, photography and vegetation in Yalall

cat

Disseny del taller:
Clara Gassull Quer
Educadores: Clara Gassull Quer amb la col·laboració de Herminia Nubiola i Laia Guerrero
Lloc: Escola de Yallal, Gambia
Motiu: Taller sobre fotografia.
El Taller: Registrem la vegetació de la comunitat de Yallal, Gàmbia, fent fotografies sense càmera. Després hi dibuixem a sobre per conservar-ne el record quan la imatge desaparegui.

es

Deseño del Taller:
Clara Gassull Quer
Educadoras: Clara Gassull Quer con la colaboración de Herminia Nubiola y Laia Guerrero.
Lugar: Ecuela de Yallal, Gambia
Motivo: Taller de fotografia
El Taller: Registramos la vegetación de la comunidad de Yallal, Gambia, haciendo fotografías sin camera. Luego dibujamos encima para conservar el recuerdo cuando la imagen desaparezca.

en

Workshop design: Clara Gassull Quer
Trainers: Clara Gassull Quer with collaboration from Herminia Nubiola and Laia Guerrero
Location: Yallal school, The Gambia
Purpose: Photography workshop
The workshop: We recorded the vegetation in the community of Yallal, in The Gambia, taking photos without a camera. Then we drew on top of them to preserve the memory even after the image disappeared.

cat

cat

Disseny del taller:
Clara Gassull Quer
Educadores: Clara Gassull Quer amb la col·laboració de Herminia Nubiola i Laia Guerrero
Lloc: Escola de Yallal, Gambia
Motiu: Taller sobre fotografia.
El Taller: Registrem la vegetació de la comunitat de Yallal, Gàmbia, fent fotografies sense càmera. Després hi dibuixem a sobre per conservar-ne el record quan la imatge desaparegui.

cast

Deseño del Taller: Clara Gassull Quer

Educadoras: Clara Gassull Quer con la col·laboración de Herminia Nubiola y Laia Guerrero 

Lugar: Ecuela de Yallal, Gambia

Motivo: Taller de fotografia

El Taller: Registramos la vegetación de la comunidad de Yallal, Gambia, haciendo fotografías sin camera. Luego dibujamos encima para conservar el recuerdo cuando la imagen desaparezca.

 

eng

Workshop design: Clara Gassull Quer

Trainers: Clara Gassull Quer with collaboration from Herminia Nubiola and Laia Guerrero

Location: Yallal school, The Gambia

Purpose: Photography workshop

The workshop: We recorded the vegetation in the community of Yallal, in The Gambia, taking photos without a camera. Then we drew on top of them to preserve the memory even after the image disappeared.