Workshop at Departament Exotèric, MACBA

cat

cat

Disseny Taller: Clara Gassull Quer

Lloc: MACBA

Motiu: Dins el programa docent del Departament Exotèric

El Taller: Es fa un debat obert sobre el treball JLOC de la Clara Gassull Quer. Es posen en pràctica els conceptes del JLOC a la plaça del MACBA. Observem i registrem allò que passa desapercebut. Després, ho compartim fent un vermut.

*JLOC: de joc i de lloc, de la relació entre aquests dos termes per mitjà de la prospecció. De com el lloc porta al joc o de com des del joc es genera un llo

Fotografia de Eva Beser presa a la plaça

La Iris Torruella troba el dit d'un gua, després en troba un altre, i un altre i un altre!

la Júlia García fa de mare a un colom durant 20 minuts

cast

Conceptualización: Clara Gassull Quer

Lugar: MACBA

Motivo: Dentro de el programa docente del Departamento Exotérico

El Taller:
Se realiza un debate abierto sobre el trabajo JLOC de Clara Gassull Quer. Se ponen en práctica los conceptos de JLOC en la plaza dl MACBA. Observamos y registramos aquello que pasa desapercibido. Después, lo compartimos haciendo un vermut.

* JLOC: de joc (juego) y de lloc (lugar), de la relación entre estas dos palabras por medio de la prospección. De cómo el lugar lleva al juego o de cómo des del juego se genera un lugar.

eng

Concept: Clara Gassull Quer

Place: MACBA

Purpose: Part of the Departamento Exotérico teaching programme

The workshop:  An open debate on the work JLOC by Clara Gassull Quer. Using the concepts of JLOC in the MACBA square. We observed and recorded everything that so often goes unnoticed. Afterwards we shared our findings over a vermouth.

* JLOC: from joc (play) and lloc (place), on the relationship between these two words through prospecting. On how a place invites play or how play can create a place.


cat

Disseny Taller: Clara Gassull Quer

Lloc: MACBA

Motiu: Dins el programa docent del Departament Exotèric

El Taller: Es fa un debat obert sobre el treball JLOC de la Clara Gassull Quer. Es posen en pràctica els conceptes del JLOC a la plaça del MACBA. Observem i registrem allò que passa desapercebut. Després, ho compartim fent un vermut.

*JLOC: de joc i de lloc, de la relació entre aquests dos termes per mitjà de la prospecció. De com el lloc porta al joc o de com des del joc es genera un llo

Fotografia de Eva Beser presa a la plaça

La Iris Torruella troba el dit d'un gua, després en troba un altre, i un altre i un altre!

la Júlia García fa de mare a un colom durant 20 minuts

cast

Conceptualización: Clara Gassull Quer

Lugar: MACBA

Motivo: Dentro de el programa docente del Departamento Exotérico

El Taller:
Se realiza un debate abierto sobre el trabajo JLOC de Clara Gassull Quer. Se ponen en práctica los conceptos de JLOC en la plaza dl MACBA. Observamos y registramos aquello que pasa desapercibido. Después, lo compartimos haciendo un vermut.

* JLOC: de joc (juego) y de lloc (lugar), de la relación entre estas dos palabras por medio de la prospección. De cómo el lugar lleva al juego o de cómo des del juego se genera un lugar.

 

 

ang

Concept: Clara Gassull Quer

Place: MACBA

Purpose: Part of the Departamento Exotérico teaching programme

The workshop:  An open debate on the work JLOC by Clara Gassull Quer. Using the concepts of JLOC in the MACBA square. We observed and recorded everything that so often goes unnoticed. Afterwards we shared our findings over a vermouth.

* JLOC: from joc (play) and lloc (place), on the relationship between these two words through prospecting. On how a place invites play or how play can create a place.