Fundació Kalilu Jammeh

cat
La Fundació Kalilu Jammeh té un jardí de plantes medicinals a Jirong, Gàmbia. En col·laboració amb l’Herminia Nubiola, agrònoma i secretaria de la fundació, vam fer-ne un herbari.

cast
La Fundación Kalilu Jammeh tiene un jardín de plantas medicinales en Jirong, Gambia. En colaboración con Herminia Nubiola, agrónoma y secretaria de la fundación, hicimos un herbario.

eng
Fundación Kalilu Jammeh has a garden with medicinal plants in Jirong, The Gambia. In collaboration with Herminia Nubiola, agronomist and foundation secretary, we made an herbarium.

www.fundaciokalilujammeh.org

cat
La Fundació Kalilu Jammeh té un jardí de plantes medicinals a Jirong, Gàmbia. En col·laboració amb l’Herminia Nubiola, agrònoma i secretaria de la fundació, vam fer-ne un herbari.

cast
La Fundación Kalilu Jammeh tiene un jardín de plantas medicinales en Jirong, Gambia. En colaboración con Herminia Nubiola, agrónoma y secretaria de la fundación, hicimos un herbario.

eng
Fundación Kalilu Jammeh
has a garden with medicinal plants in Jirong, The Gambia. In collaboration with Herminia Nubiola, agronomist and foundation secretary, we made an herbarium.