Egass

cat
L’Eugenia fa joies delicades i elegants. És el que intento transmetre quan les fotografio.

cast
Eugenia hace joyas delicadas y elegantes. Es lo que intento transmitir cuando las fotografío.

cat
L’Eugenia fa joies delicades i elegants. És el que intento transmetre quan les fotografio.

www.egassbarcelona.com

cat
L’Eugenia fa joies delicades i elegants. És el que intento transmetre quan les fotografio.

www.egassbarcelona.com

cast
Eugenia hace joyas delicadas y elegantes. Es lo que intento transmitir cuando las fotografío.

eng
Eugenia makes elegant, delicate jewellery. And this is what I try to convey when I photograph her pieces.